"

1. Allmänt om personuppgifter

VivaNilla.se (”S.Rylander Mode AB ”, ”vi, ”oss” eller ”vår”) strävar efter att alltid skydda din integritet och dina personuppgifter på bästa möjliga vis. Syftet med denna policy är bl.a. för att hjälpa dig att förstå vilka personuppgifter som VivaNilla.se samlar in samt hur vi använder dina personuppgifter.

Vi försöker alltid vara så tydliga som möjligt med hur vi behandlar dina personuppgifter. Har du fortfarande frågor om hur vi behandlar dina uppgifter efter att ha läst denna policy? Välkommen att kontakta oss! E-post: info@VivaNilla.se

2. Ändringar

Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på bästa möjliga sätt. S.Rylander Mode AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Alla ändringar publiceras på Webbplatsen.

3. Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

S.Rylander Mode AB , organisationsnummer 559192-1738, Kullagatan 13, 25220 HELSINGBORG är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Mer information om bolaget hittar du på www.vivanilla.se/content/4-om-oss.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför samlar vi in dem (ändamål)?

Personuppgifterna som vi har samlat in om dig används för olika ändamål. I detta avsnitt förklarar vi:

Varför vi använder dina personuppgifter.

Vilka behandlingar vi utför för att uppfylla ändamålet.

Vilka personuppgifter som används för att uppfylla ändamålet.

Vilken laglig grund som vi baserar behandlingen på.

Hur länge vi sparar dina uppgifter.4.1 Ändamål – För att kunna hantera beställning/köp online

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Namn

Personnummer

Kontaktuppgifter (t.ex. bostads- eller leveransadress, e-post och mobilnummer)

Betalningshistorik

Betalningsinformation

Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress)

Exempel på behandlingar:

Vi levererar din produkt eller tjänst (inklusive kommunicerar med dig rörande din leverans).

Vi bekräftar din identitet och ålder.

Vi administrerar din betalning (i detta ingår också analyser av vilka betallösningar som vi kan erbjuda dig genom kontroll mot din betalningshistorik eller inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag).

Vi kontrollerar din adress mot externa källor, t.ex. Klarna eller liknande.

Vi administrerar och kommunicerar med dig i händelse av ett reklamations- och garantiärenden som rör ditt köp.

Laglig grund: Behandlingen är nödvändig för att uppfylla våra åtaganden i köpeavtalet (köpevillkoren) som vi har ingått med dig. Ditt personnummer behandlas med stöd av vikten av en säker identifiering. Personnummer behandlas i samband med beställning på uppdrag eller vid krav från betalnings- och kreditföretag och för ändamålet kreditupplysning.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 3 år därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.4.2 Ändamål: För att kunna marknadsföra oss och våra produkter och tjänster

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

E-postadress, som används som primärt kommunikationssätt.

Leveransadress och telefonnummer, som används som sekundära kommunikationskanaler.

Orderhistorik, födelsedag och kön, som används för att kunna skräddarsy vår kommunikation och erbjudanden för dig och därmed göra dessa bättre och mer relevanta för dig.

Personuppgifter som inhämtas genom cookies (ej personlig information). Läs mer här - https://www.VivaNilla.se/cookies.

Exempel på behandlingar:

Vi visar relevanta produktrekommendationer, skickar intressebaserade artiklar, ger förslag på shoppinglistor eller andra liknande åtgärder.

Vi förenklar din användning av våra tjänster, t.ex. genom att spara dina shoppinglistor/önskelistor eller ditt valda betalsätt för göra dina framtida köp smidigare eller påminna dig om kvarglömda/övergivna varukorgar.

Vi skickar direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande digitala kanaler och post.

Vi skickar erbjudanden från samarbetspartners.

Vi genomför skräddarsydda kampanjer/skickar erbjudanden till dig baserat på din köphistorik.

Vi genomför generella kampanjer eller skickar generella erbjudanden och inbjudningar till event.

För detta ändamål utför vi analyser baserade på dina eller andra medlemmars uppgifter. Läs mer om detta under rubriken ”analyser, statistik och annat underlag som vi använder”.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra vårt företag och våra produkter och tjänster om du tidigare har köpt en produkt av oss eller skapat ett användarkonto men inte genomfört köpet. Om du inte är kund hos oss kommer vi be om ditt föregående samtycke, t.ex. när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Kom ihåg att du närsomhelst kan kontakta oss för att motsätta dig vår direktmarknadsföring. Alla våra nyhetsbrev inkluderar en avregistreringsknapp. Du når oss på info@VivaNilla.se

Lagringsperiod: Senast 1 år efter din senaste aktivitet (t.ex. när du senast gjorde ett köp, öppnade och klickade på en länk i vårt nyhetsbrev eller loggade in på ditt användarkonto).

4.3 Ändamål - För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

Betalningshistorik

Betalningsformation

Din korrespondens

Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Exempel på behandlingar:

Vi kan vara tvungna att behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Kraven kan gälla vårt produktansvar eller säkerheten för våra produkter. I dessa fall kan vi behöva ta fram allmän kommunikation och information eller specifik information till dig om produktlarm och produktåterkallelser. Kraven kan också gälla våra skyldigheter enligt bokföringslagen eller penningtvättslagen.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Denna behandling av dina personuppgifter krävs enligt relevant lag. Exempelvis behandlas följande personuppgifter med stöd av att det nödvändigt för att fullgöra vår bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen (1999:1078):

Ditt namn

Leveransadress

Fakturanummer

Varornas art och mängd

Lagringsperiod: Under den tid som är nödvändig för att uppfylla den relevanta rättsliga förpliktelsen eller i enlighet med gällande lagkrav. Exempelvis finns krav i bokföringslagen att uppgifterna ovan måste sparas i 7 år. Ett annat exempel är ärenden som rör produktansvar där lagringstiden motsvarar den maximala garanti/reklamationstiden på 3 år.

4.4 Ändamål: För att kunna hantera kundtjänstärenden

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Namn

Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)

Din korrespondens

Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål

Användaruppgifter för ditt användarkonto

Exempel på behandlingar:

Vi kommunicerar med dig och besvarar dina frågor som du skickar till oss via telefon eller i digitala kanaler.

Vi bekräftar din identitet (om nödvändigt).

Vi utreder dina klagomål- och supportärenden. Ett supportärende kan t.ex. gälla teknisk support.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundtjänstärenden.

Lagringsperiod: Senast 12 månader efter att kundtjänstärendet har avslutats.4.5 Ändamål För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Ålder

Kön

Bostadsort

Korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.

Personuppgifter som inhämtas genom cookies (ej personlig information). Läs mer här i botten av sidan.

Exempel på behandlingar:

Vi gör våra tjänster mer användarvänliga.

Vi tar fram underlag för att kunna förbättra vårt företag genom att utvärdera, effektivisera och planera nyetableringar av butiker och lager, inköp, lagerhållning och leveranser eller utveckla vårt sortiment.

Vi ger dig och andra kunder möjlighet att påverka vårt sortiment, t.ex. genom kund- och marknadsundersökningar.

Vi tar fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt. Läs mer om detta under rubriken ”analyser, statistik och annat underlag som vi använder”.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Lagringsperiod: För detta ändamål är det svårt för oss att på förhand ange hur länge dina personuppgifter kommer sparas. Vi har istället infört rutiner för att löpande kontrollera om dina personuppgifter fortfarande är nödvändiga för detta ändamål. Personuppgifter som vi inte har använt under en period om 12 månader kommer vi att ta bort eftersom vi då inte längre bedömer att dina personuppgifter är nödvändiga. Självklart vidtar vi åtgärder för att skydda din integritet. När vi utför analyser baserat på dina personuppgifter kommer vår medarbetare som utför analysen inte veta att personuppgifterna tillhör dig, även om vi skulle kunna göra kopplingen till dig baserat på uppgifter som vi har i ett annat system.4.6 Ändamål - För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget

Kategorier av personuppgifter som sparas och behandlas till detta ändamål:

Personnummer

Namn

Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)

Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform)

Uppgifter om hur våra digitala tjänster används

Eventuell korrespondens

Exempel på behandlingar:

Vi utreder och förhindrar bedrägerier eller andra lagöverträdelser.

Vi vidtar åtgärder för att förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt våra användarvillkor.

Vi vidtar åtgärder för att skydda och förbättra vår IT-miljö mot angrepp och intrång.

Laglig grund: Vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod: Från insamlandet och för en tid om (som längst) 12 månader därefter. Om vi misstänker missbruk av en tjänst eller att ett brott har begåtts kommer vi att spara uppgifterna under den tid som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande eller försvara våra (eller tredje parts) rättsliga anspråk.5. Analyser, statistik och annat underlag som vi använder

För vissa ändamål utför vi analyser och tar fram underlag baserat på våra kunders och medlemmars personuppgifter. Detta gör vi för ändamålen att kunna marknadsföra företaget och företagets produkter och tjänster och utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.

Analyserna och framtagandet av underlag kan antingen resultera i att vi segmenterar vår kunddatabas eller att vi analyserar specifikt hur du som kund upplever vårt företag och våra tjänster och produkter (i detta fall skapar vi en kundprofil om dig).

Om vi endast segmenterar vår kunddatabas innebär detta att vi inte får någon större kundinsikt om just dig utan segmenteringar handlar om att vi ska kunna få bättre insikt i hur olika kundgrupper upplever våra tjänster och produkter. I dessa fall använder vi begränsade kunddata såsom köphistorik, ålder och bostadsadress. Så är fallet när vi utför analyser och tar fram underlag för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system och för delar av vår marknadsföring.

För annan marknadsföring använder vi fler personuppgifter för att vi ska kunna anpassa vårt erbjudande till just dig. Vi vill ju såklart att du ska få ta del av de förmåner, erbjudanden, annonser och andra tips som är relevanta för dig!

För att vi ska se till att du får ett relevant innehåll behöver vi utföra kundspecifika analyser som baseras på fler personuppgifter. Uppgifterna kan vara relaterade till hur du använder våra webbsidor och andra digitala kanaler (t.ex. vilka sidor och delar av sidor du besökt och vilka sökningar du gjort), din köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna kundval (t.ex. om produkter/tjänster, branscher), civilstånd, språk- och andra tekniska inställningar, samt platsinformation från kundens mobila enheter (t.ex. mobiltelefon eller surfplatta) eller resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Vi kan också komplettera våra uppgifter med statistiska uppgifter (dvs. aldrig uppgifter kopplade specifikt till dig) från annan källa (t.ex. andra företag) för att få en så bra bild av dina intressen och preferenser som möjligt baserat på den kundgrupp som du ingår i.

Vi har stor respekt för din integritet och vi vill inte behandla dina personuppgifter för kundspecifika analyser om du inte tycker att det känns bra. Men vi hoppas ändå att du tycker att våra förmåner, erbjudanden och det personliga innehåll som vi ger till dig är så pass bra att du låter oss fortsätta behandla dina personuppgifter för dessa ändamål.

Om du vill att vi slutar med kundspecifika analyser kan du alltid invända mot vår marknadsföring till dig som kund (inklusive våra kundspecifika analyser, dvs. profileringen). Utövar du din invändningsrätt innebär det tyvärr att du kommer gå miste om dina personliga förmåner och erbjudanden och ditt personliga innehåll.6. Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.7. Företag som vi kan lämna ut dina personuppgifter till

Personuppgiftsbiträden. Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. I de fall dina personuppgifter lämnas ut finns personuppgiftsbiträdesavtal på plats för att säkerställa att våra personuppgiftsbiträden arbetar på sådant vis som skyddar dina personuppgifter. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

Marknadsföring (t.ex. lösningar för att skicka ut marknadsföring till dig och optimera vårt erbjudande).

IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar eller lagrar våra personuppgifter).

Självständigt personuppgiftsansvariga. Utöver detta kan vi också lämna ut dina personuppgifter till andra företag som kommer att vara självständigt ansvariga för sin behandling av dina personuppgifter. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande företag som är självständigt personuppgiftsansvariga:

Logistikföretag och speditörer (för leverans av din beställning).

Betallösningspartners (Klarna och eventuella andra företag som hjälper oss med våra betallösningar).

Kreditupplysningsföretag (för erbjudande av olika betalsätt)

Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med en annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuella köpare och dennes rådgivare.

8. Överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.9. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.10. Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi arbetar för att hålla alla personuppgifter som vi samlar in och behandlar på ett säkert sätt. Därför har vi vidtagit en rad säkerhetsåtgärder.

Vi använder oss av SSL protokoll, vilket betyder att dina personuppgifter är privata när de skickas till Webbplatsen. Detta visas i fältet för webbadressen med ett grönt lås. Genom att klicka på det gröna låset kan du få mer information om detta, hur det fungerar samt se en fullständig lista över alla cookies på Webbsidan. Du bör kontrollera att SSL inte har stängts av i inställningarna för din webbläsare.

Vi har vederbörliga antivirusprogram, brandväggar och kryptering för att förhindra obehörig tillgång till vårt nätverk och data. Personuppgifter säkerhetskopieras.

Endast behörig personal som behöver tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter har åtkomst till dina personuppgifter. Sådana arbetsuppgifter omfattas av de olika ändamål vi sparar och behandlar personuppgifterna för. Tillgång till de platser där personuppgifterna sparas och behandlas är begränsad till behörig personal, vilka måste identifiera sig för att få åtkomst. Personalen har instruerats om de åtgärder de ska vidta för att behandla personuppgifter på ett säkert sätt.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter kommer vi att rapportera dessa till Datainspektionen inom 72 timmar, samt informera de berörda när så krävs enligt tillämplig lag.11. Dina rättigheter

När vi behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter som vi beskriver i tabellen nedan. Vill du utöva någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på info@VivaNilla.se.

Din rätt till tillgång. Vi strävar efter att vara öppna med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i den personuppgiftsbehandling som vi gör i relation till dig har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.

Rättelse. S.Rylander Mode AB arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. Om någon av de personuppgifter som du lämnat till oss behöver korrigeras eller uppdateras, t.ex. om du ändrar din adress eller mobilnummer, ber vi dig att lämna korrekta personuppgifter genom att skicka ett mail till vår kundtjänst. Du har givetvis rätt att när som helst begära att dina personuppgifter rättas.

Din rätt till radering och begränsning. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns rättsliga förpliktelser eller andra berättigade intressen som gör att vi inte kan radera vissa personuppgifter. Exempel på sådana rättsliga förpliktelser är krav i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning eller från konsumenträttslagstiftning. När det kommer till våra berättigade intressen kommer vi inte att radera dina personuppgifter om de är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om vi inte kan tillmötesgå din begäran om radering kommer vi att blockera personuppgifterna så att vi är säkra på att dina uppgifter inte används för några andra ändamål.

Din rätt att invända mot vår behandling (inklusive rätt att invända mot direktmarknadsföring och automatiserat beslutsfattande). Du har rätt att invända mot vår behandling (t.ex. den behandling som baseras på våra berättigade intressen). Dina personuppgifter får inte heller behandlas för direktmarknadsföring om du invänder mot sådan behandling. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).

Invänder du mot vår direktmarknadsföring kommer vi att sluta med alla former av utskick till dig. Om du fortfarande vill ha utskick i vissa kanaler behöver du inte invända mot vår direktmarknadsföring. I dessa fall kan du välja att endast få erbjudanden från oss i de kanaler som du själv väljer, t.ex. via e-post, men inte sms.

Du har rätt att invända mot ett beslut som har fattats genom automatiserad behandling när detta har rättsliga följder eller i betydande grad påverkar dig på liknande sätt. Detta gäller inte om beslutet t.ex. är nödvändigt för ingående eller fullgörande av ett avtal med dig (såsom vid kreditansökningar).

Din rätt att kunna återkalla ett lämnat samtycke. Har du lämnat samtycke till någon behandling som vi utför? I så fall har du rätt att när som helst återkalla detta. Sådan återkallelse kan begränsas till att bara avse en del av behandlingen. När du återkallar ditt samtycke kommer vi inte samla in nya uppgifter om dig för ändamålet som ditt samtycke avsåg, men vi har fortfarande rätt att behandla de uppgifter som vi samlat in om dig innan du återkallade ditt samtycke. Om det inte finns någon annan laglig grund som gör att vi behöver spara uppgifterna kommer vi att radera dem.

Din rätt till dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller för den behandling som vi utför baserat på vårt avtal med dig eller om du lämnat ditt samtycke till en viss behandling.

Din rätt att kunna lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.12. Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss genom e-post – info@vivanilla.se13. Länkar

Vi kan på Webbplatsen komma att länka till andra webbsidor som ligger utanför vår kontroll och vice versa. Även om vi har som ambition att säkerställa att vi enbart länkar till sådana webbsidor som delar vår syn på din integritet och hantering av dina personuppgifter, är S.Rylander Mode AB inte ansvarig för skydd eller sekretess och information inklusive personuppgifter som kund tillhandahåller på andra webbsidor. Vi rekommenderar att du läser den aktuella webbsidans integritetspolicy.

14. Cookies

Läs mer här